Akceleracja biznesowa młodzieży – cykl II

Program akceleracji biznesowej – cykl II: Startup Factory to unikatowy na skalę kraju program preakceleracyjny dla młodzieży. Program trwa 4,5 miesiąca a podczas niego młodzież ma zapewnioną możliwość udziału w spotkaniach poświęconych dopracowywaniu i testowaniu ich pomysłu na biznes. Młodzież spotyka się średnio 5-6 razy w miesiącu. Podczas spotkań zapewniony jest udział mentorów pochodzących ze świata biznesowego, którzy mają wieloletnie doświadczenie w tworzeniu
i realizowaniu działań biznesowych. Mentorzy pochodzą z różnych branż i posiadają zróżnicowane zasoby wiedzy oraz doświadczenia, co zapewnia bardzo kompleksowe wsparcie młodym uczestnikom projektu i ich pomysłom.

 

Podczas programu młodzież doświadcza:

 1. Sesji mentorinu, na których zarówno mentorzy, jak i pozostałe osoby z grupy wspierają dany pomysł w określaniu oraz stawianiu pierwszych kroków do realizacji pomysłu.
 2. Warsztatów, na których rozwijają kompetencje z zakresu: tworzenia zespołu i pracy w grupie, modelu biznesowego (Business Model Canvas), dookreślania grup klientów oraz badania ich opinii, prototypowania, przygotowania budżetu pomysłu i weryfikacji jego rentowności, wystąpień publicznych.

Spodziewamy się, że po programie młodzież będzie potrafiła:

 • zweryfikować swoje pomysły biznesowe,
 • określić pierwsze kroki skierowane na realizację pomysłu,
 • minimalizować koszty potrzebne do startu pomysłu,
 • opracować realny budżet swojego pomysłu,
 • zweryfikować potrzeby rynku,
 • pozyskać pierwsze partnerstwa biznesowe,
 • profesjonalnie zaprezentować siebie i swój pomysł przed publicznością,
 • wesprzeć osoby ze swojego otoczenia w zakresie weryfikacji pomysłu biznesowego.

Ponadto program:

 • zwiększa szanse osiągnięcia sukcesu biznesowego w przypadku osób, które zdecydują się podążać drogą przedsiębiorczą,
 • zwiększa aktywność młodych ludzi w zakresie zbierania pierwszych doświadczeń zawodowych i przedsiębiorczych,
 • zwiększa wiarę w możliwość osiągnięcia sukcesu,
 • docenia wagę podejmowania prób i wytrwałości; uczy, że młodzi mają wpływ na swoje życie – wzmacnia wewnątrzsterowność.

akceleracja biznesowa 2

akceleracja biznesowa 3

akceleracja biznesowa 4

akceleracja biznesowa 5

akceleracja biznesowa 6