Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego z zad. 1.10

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 :

Zad. 1.10 Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (udział w  szkoleniach, konferencjach, warsztatach itp.), w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych przez KBPN, ORE, PARPA oraz superwizje dla specjalistów.

Komisja konkursowa w składzie:
- Adam Landowski– przewodniczący Komisji
- Anna Rejkowska – członek Komisji
- Anna Baranowska – członek Komisji


przedstawia wyniki konkursu na zadaniu: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia rozwijającego kompetencje realizatorów działań z zakresu profilaktyki uzależnień.

Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożona przez Club PR & Marketing s.c. pod nazwą : „Jak pracować w zespole, zarządzanie własnymi zasobami, praca indywidualna – warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe”” na kwotę 4290 zł brutto. Oferta uzyskała 85 punktów (max. 100 pkt.).


Znajdź na stronie

Kalendarz wydarzeń

Październik 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31