Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego z zad. 1.10

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 :

Zad. 1.10 Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (udział w  szkoleniach, konferencjach, warsztatach itp.), w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych przez KBPN, ORE, PARPA oraz superwizje dla specjalistów.

Komisja konkursowa w składzie:
- Adam Landowski– przewodniczący Komisji
- Anna Rejkowska – członek Komisji
- Anna Baranowska – członek Komisji


przedstawia wyniki konkursu na zadaniu: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia rozwijającego kompetencje realizatorów działań z zakresu profilaktyki uzależnień.

Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożona przez Club PR & Marketing s.c. pod nazwą : „Jak pracować w zespole, zarządzanie własnymi zasobami, praca indywidualna – warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe”” na kwotę 4290 zł brutto. Oferta uzyskała 85 punktów (max. 100 pkt.).


Real time web analytics, Heat map tracking

Znajdź na stronie

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021
N P W Ś C Pt S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31