Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego: zad. 1.3 oraz 2.19

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 (zadanie 1.3 oraz 2.19) pn.:

1.3 Podnoszenie wiedzy mieszkańców Gdańska, w szczególności kobiet i młodzieży na temat zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dostępnej oferty pomocowej poprzez: 

 

  1. a)            przygotowanie kampanii plakatowej skierowanej do mieszkańców Miasta Gdańska 
  2. b)           wydruk materiałów edukacyjnych wraz z korektą w zakresie logotypów
  3. c)            przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych

2.19. Prowadzenie Punktu Pomocy Psychologicznej, w tym: międzyuczelnianego

punktu konsultacyjnego, NETporadni, programów rekomendowanych: „Szkoła dla

rodziców i wychowawców”, program wczesnej interwencji FreD goes net.

 

  1. d)           Przygotowanie materiałów na potrzeby programu FreD goes net

Komisja konkursowa w składzie:

- Radosław Nowak – przewodniczący Komisji

- Anna Rejkowska

- Anna Szentak 
- Agata Konieczna


przedstawia wyniki konkursu :

 

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa własna zadania

Numer oferty

Liczba punktów 
* max. 100 pkt

Kwota w zł

Uwagi

1.

Club PR & Marketing s.c.

Przygotowanie kampanii plakatowej;

Wydruk materiałów dla lekarzy POZ i przyszłych ojców;

przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych;

Przygotowanie materiałów na potrzeby programu FreD goes net

 Nr 1;

l.dz. 954/2017

77 pkt.

26 376,30 zł

-

 

2 Pi Group sp. Z o.o. sp. Komandytowa

1.3 Podnoszenie wiedzy mieszkańców Gdańska, w szczególności kobiet i młodzieży na temat zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dostępnej oferty pomocowej poprzez:

a)przygotowanie kampanii plakatowej skierowanej do mieszkańców Miasta Gdańska 

b)wydruk materiałów edukacyjnych wraz z korektą w zakresie logotypów

c)przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych

2.19. Prowadzenie Punktu Pomocy Psychologicznej, w tym:   międzyuczelnianego

punktu konsultacyjnego, NETporadni, programów rekomendowanych: „Szkoła dla

rodziców i wychowawców”, program wczesnej interwencji FreD goes net.

d)Przygotowanie materiałów na potrzeby programu FreD goes net

Nr 2;

l.dz. 968/2017

82 pkt.

27 000 zł

-


Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożoną przez 2 Pi Group sp. z o.o. sp. komandytowa. Oferta uzyskała pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną, uzyskując 82 punkty. 

 


Real time web analytics, Heat map tracking

Znajdź na stronie

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021
N P W Ś C Pt S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31