Wyniki otwartego konkursu: Realizacja kampanii społecznej „Kieruj bez procentów”

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 (zadanie 1.5) pn. „Realizacja kampanii Kieruj bez procentów w tym m.in.: szkolenia, warsztaty, akcje internetowe, festyny, happeningi, wspólne działania prewencyjne ze służbami mundurowymi, kolportaż materiałów edukacyjno – informacyjnych, audycje radiowe i artykuły prasowe”

 

Komisja konkursowa w składzie:
- Radosław Nowak – przewodniczący Komisji

- Anna Baranowska
- Monika Piotrzkowska – Dziamska

przedstawia wyniki konkursu:

Nazwa oferenta: 2 PI GROUP sp. z o.o. spółka komandytowa

Numer zadania: 1.5

Nazwa własna zadania: Realizacja kampanii Kieruj bez procentów w tym m.in.: szkolenia, warsztaty, akcje internetowe, festyny, happeningi, wspólne działania prewencyjne ze służbami mundurowymi, kolportaż materiałów edukacyjno – informacyjnych, audycje radiowe i artykuły prasowe poprzez:

  • Prowadzenie sześciu kampanii promujących "Kieruj bez procentów" w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram)
  • Przygotowanie, wydruk oraz kolportaż kampanijnych materiałów promocyjno-reklamowych podczas wydarzeń (festyny, happeningi) organizowanych na terenie Miasta Gdańska (promowanie hasła kampanii)
  • Organizacja konferencji prasowej promującej spot kampanijny zrealizowany w 2016 r.

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do młodych kierowców w wieku 18-24 lata (szkolenia, wykłady, happeningi itp.)

Kwota oferty w zł.: 39 996 zł.

Liczba punktów (max. 100 pkt):  95

 


Real time web analytics, Heat map tracking

Znajdź na stronie

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021
N P W Ś C Pt S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31