Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań 1.5 i 1.6

Zadanie 1:

Realizacja kampanii Młodość bez procentów, w tym działania medialne, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacja i udział w imprezach profilaktycznych poprzez:

 • Prowadzenie kampanii promującej "Młodość bez procentów" w social media (Facebook, Instagram)
 • Przygotowanie kampanijnych materiałów promocyjno-reklamowych
 • Realizacja materiałów edukacyjnych - 2 animacje edukacyjne

Zadanie 2:

Realizacja kampanii Kieruj bez procentów w tym m.in.: szkolenia, warsztaty, akcje internetowe, festyny, happeningi, wspólne działania prewencyjne ze służbami mundurowymi, kolportaż materiałów edukacyjno – informacyjnych, audycje radiowe i artykuły prasowe poprzez:

 • Prowadzenie kampanii promującej "Kieruj bez procentów" w social media (Facebook, Instagram)
 • Przygotowanie kampanijnych materiałów promocyjno-reklamowych
 • Organizacja konferencji prasowej promującej spot kampanijny zrealizowany w 2016 r.

Komisja konkursowa w składzie:
- Adam P. Landowski – przewodniczący Komisji
- Radosław Nowak
- Monika Piotrzkowska-Dziamska

- Agata Konieczna  


przedstawia wyniki konkursu na poszczególnych zadaniach:

Zadanie 1: Realizacja kampanii Młodość bez procentów, w tym działania medialne, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacja i udział w imprezach profilaktycznych poprzez:

 • Prowadzenie kampanii promującej "Młodość bez procentów" w social media (Facebook, Instagram)
 • Przygotowanie kampanijnych materiałów promocyjno-reklamowych
 • Realizacja materiałów edukacyjnych - 2 animacje edukacyjne

 

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa własna zadania

Numer oferty

Liczba punktów
* max. 100 pkt

Kwota w zł

Uwagi

1.

Club PR & Marketing s.c.

“Młodość bez procentów Kampania Społeczna 2017”

Nr 1, l.dz. 809/2017

89 p.

54 894,90 zł

-

2.

2 Pi Group sp. z o.o. sp. k.

„Kampania Młodość bez procentów”

Nr 2, l.dz. 810/2017

0

0

Oferta odrzucona ze względów formalnych – wpłynęła po terminie

Komisja konkursowa uznaje konkurs za rozstrzygnięty. Wybrana została oferta złożoną przez Club PR & Marketing s.c. o nazwie „Młodość bez procentów Kampania Społeczna 2017”. Oferta uzyskała pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną.

Zadanie 2: Realizacja kampanii Kieruj bez procentów w tym m.in.: szkolenia, warsztaty, akcje internetowe, festyny, happeningi, wspólne działania prewencyjne ze służbami mundurowymi, kolportaż materiałów edukacyjno – informacyjnych, audycje radiowe i artykuły prasowe poprzez:

 • Prowadzenie kampanii promującej "Kieruj bez procentów" w social media (Facebook, Instagram)
 • Przygotowanie kampanijnych materiałów promocyjno-reklamowych
 • Organizacja konferencji prasowej promującej spot kampanijny zrealizowany w 2016 r.

 

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa własna zadania

Numer oferty

Liczba punktów
* max. 100 pkt

Kwota w zł

Uwagi

1.

2 Pi Group sp. z o.o. sp. k.

„Realizacja kampanii Kieruj bez procentów (…)”

Nr 1, l.dz. 810/2017

0

0

Oferta odrzucona ze względów formalnych – wpłynęła po terminie

 

Konkurs nierozstrzygnięty z powodu odrzucenia oferty ze względów formalnych. Oferta wpłynęła po terminie. Komisja rekomenduje ponowne ogłoszenie konkursu w zakresie zadania nr 2. 


Real time web analytics, Heat map tracking

Znajdź na stronie

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021
N P W Ś C Pt S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31