Jak otrzymać pomoc

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku przyjmuje interesantów w siedzibie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień ul. Dyrekcyjna 5 (poziom -1, pokój przy windzie) w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 8.30-17.30 i środa 8.30-15.30 (piątek jest dniem pracy administracyjnej).

W siedzibie GKRPA można uzyskać pomoc w rozwiązaniu szeroko pojętych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu przez osoby uzależnione i osoby z najbliższego otoczenia, przede wszystkim w zakresie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego. Wnioski w przedmiotowej sprawie składają osoby fizyczne, komisariaty, centra pracy socjalnej MOPR, sądy, prokuratury oraz inne instytucje (szkoły, organizacje). W przypadkach, gdzie z powodu niespełniania przesłanek ustawowych - nie ma zastosowania procedura zobowiązania do leczenia, oferowana jest także pomoc w zmotywowaniu osoby nadużywającej alkoholu do podjęcia terapii (bez sądowego zobowiązania).

Udzielane jest także wszechstronne poradnictwo i wsparcie w zakresie uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, terapii w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz kompleksowe udzielanie informacji na temat oferty i miejsc specjalistycznych placówek zajmujących się terapią dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, przeciwdziałania przemocy oraz pomocy psychologicznej dla dzieci, DDA, porad prawnych, a nawet wsparcia duchowego.
W okresie od stycznia do września 2016 roku w siedzibie GKRPA przyjęto ogółem 1462 interesantów. Ponadto udzielono ok. 3500 porad, informacji i konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych w sprawach ściśle związanych z problematyką alkoholową.

Obecnie na realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku przeznaczono kwotę w wysokości około 10 mln zł.
Na roczne wynagrodzenie dla 22 członków komisji zabezpieczono kwotę w ramach ww. programu w wymości ok. 300 000zł.

Podstawowymi dokumentami regulującymi kwestie związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi są:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 -2020.

 


Real time web analytics, Heat map tracking

Znajdź na stronie

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021
N P W Ś C Pt S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31