Warsztaty rozwijające kompetencje specjalistów w prowadzeniu rozmów motywujących metodą dialogu motywującego (Motivational Interviewing) z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Zapraszamy Państwa na warsztaty rozwijające kompetencje specjalistów w prowadzeniu rozmów motywujących metodą dialogu motywującego (Motivational Interviewing) z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. 18 godzin w trakcie dwóch dni szkoleniowych pozwoli przećwiczyć techniki pracy z klientem oraz nabyć umiejętności przydatne specyficznie w Państwa środowisku pracy. 

Udział w szkoleniu nieodpłatny.

 

Rekrutacja poprzez formularz zgłoszeniowy:

 TUTAJ, który należy przesłać do dnia 29.08.2017 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby pomyślnie zrekrutowane otrzymają mailowe potwierdzenie tego faktu. 

Miejsce szkoleń: sala konferencyjna GCPU, ul. Dyrekcyjna 5 w Gdańsku (wejście od podwórza)

Terminy szkoleń:

 

Warsztat 1:

DEDYKOWANY PRACOWNIKOM EDUKACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ: oligofrenopedagodzy, pedagodzy, terapeuci zajęciowi, nauczyciele, psycholodzy, osoby pracujące w szerokim kontekście edukacyjnym z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

 

I zjazd  09.09.2017 (sobota) 10.00-17.00 (przerwa obiadowa)

II zjazd 08.10.2017 (niedziela) 10.00-17.00 (przerwa obiadowa)

 

Warsztat 2:

DEDYKOWANY PRACOWNIKOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ: pracownicy socjalni, asystenci rodzin, pracownicy MOPR,  osoby pracujące w kontekście pomocowym z niepełnosprawnym intelektualnie klientem indywidualnym oraz rodzinami z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (specjalistyczne usługi opiekuńcze)

 

I zjazd  10.09.2017 (niedziela) 10.00-17.00 (przerwa obiadowa)

II zjazd 28.10.2017 (sobota) 10.00-17.00 (przerwa obiadowa)

 

Warsztat 3:

DEDYKOWANY OSOBOM PRACYJĄCYM TERAPEUTYCZNIE Z OSOBAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ: terapeuci i instruktorzy terapii uzależnień, terapeuci rodzinni pracujący w kontekście terapii uzależnień z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, terapeuci dzieci i młodzieży,  psycholodzy, osoby pracujące w ośrodkach terapii uzależnień lub DPS z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, interwenci kryzysowi, osoby pracujące w NGO świadczących pomoc i wsparcie osobom z niepełnosprawnością intelektualną.                                                                                                 

I zjazd  07.10.2017 (sobota) 10.00-17.00 (przerwa obiadowa)

II zjazd 29.10.2017 (niedziela) 10.00-17.00 (przerwa obiadowa)

 

Warsztat 1: Profilaktyka uzależnień wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem dialogu motywującego (Motivational Interviewing).

Dla kogo: oligofrenopedagodzy, pedagodzy, terapeuci zajęciowi, nauczyciele, psycholodzy, osoby pracujące w szerokim kontekście edukacyjnym z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

           

Dialog motywujący (Motivational Interviewing) to metoda pracy służąca zmianie zachowania, znajduje zastosowanie w różnych obszarach pracy pomocowej i społecznej oraz posiada potwierdzoną dowodami naukowymi skuteczność (Evidence-Based Practice). Dialog motywujący powstał w oparciu o humanistyczną psychoterapię pracy z klientem według Carla Rogersa, która uznaje szacunek, empatię i budowanie autonomii za najważniejsze wartości. Czerpie inspiracje z teorii systemowej, psychologii motywacji i wybranych narzędzi z terapii poznawczej. Podstawowym celem zastosowania DM jest wzmocnienie wewnętrznej motywacji do zmiany zachowania. Metoda ta została opracowana i upowszechniona przez naukowców, profesorów
psychologii z USA (Wiliam B. Miller) i Wielkiej Brytanii (Stephen Rollnick) – pierwotnie wykorzystywana do pracy z osobami posiadającymi problemy z używaniem i nadużywaniem substancji uzależniających. W Stanach Zjednoczonych z powodzeniem wykorzystywany od ponad trzech dekad, bardzo dynamicznie rozpowszechnia się w Europie zachodniej. Dialog motywujący jest przedmiotem ponad tysiąca artykułów naukowych i badań w których potwierdzana jest jego skuteczność. Obecnie jest poddawany badaniom w wielu innych dziedzinach i modyfikowana w zależności od specyfiki posiadanego przez daną osobę problemu.

Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli poznać i przećwiczyć:

 • narzędzia, techniki, procesy DM, etapy zmiany w modelu transteoretycznym
 • metody budowania kontaktu z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną opartego na wzajemnym zaufaniu i szacunku
 • motywowanie w zakresie profilaktyki uzależnień ucznia o różnym stopniu niepełnosprawności
 • diagnozowanie potrzeb ucznia w zakresie profilaktyki uzależnień (profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca) w oparciu o najnowsze badania naukowe oraz metody EBP (Evidence-Based Practice) w kontekście systemowym (rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym).
 • dostosowanie technik rozmowy do kontekstu pracy (użyteczne techniki i narzędzia przydatne w wielu sytuacjach pracy nauczycielskiej)
 • praca motywująca z grupą w kontekście profilaktyki uzależnień.

Praca warsztatowa opiera się na przypadkach wnoszonych zarówno przez prowadzącego jak i przez uczestników.  Istnieje możliwość dialogowej superwizji poszczególnych przypadków pracy za zgodą uczestnika wprowadzającego przypadek oraz grupy warsztatowej. Uczestnicy ćwicząc poszczególne narzędzia i ucząc się pracować w duchu dialogu motywującego uczą się poprzez osobiste doświadczanie efektów rozmów prowadzonych DM.  

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o odbyciu szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Przerwy kawowe.

Ilość godzin szkolenia: 18 h

Termin szkolenia:

I zjazd  09.09.2017 (sobota) 10.00-17.00 (przerwa obiadowa)

II zjazd 08.10.2017 (niedziela) 10.00-17.00 (przerwa obiadowa)

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rekrutacji do grupy szkoleniowej w innym terminie (niezbędny indywidualny kontakt z koordynatorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
696-420-916)

Warsztat 2: Profilaktyka uzależnień wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem dialogu motywującego (Motivational Interviewing).

Dla kogo: pracownicy socjalni, asystenci rodzin, pracownicy MOPR,  osoby pracujące w kontekście pomocowym z niepełnosprawnym intelektualnie klientem indywidualnym oraz rodzinami z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (specjalistyczne usługi opiekuńcze)

           

Dialog motywujący (Motivational Interviewing) to metoda pracy służąca zmianie zachowania, znajduje zastosowanie w różnych obszarach pracy pomocowej i społecznej oraz posiada potwierdzoną dowodami naukowymi skuteczność (Evidence-Based Practice). Dialog motywujący powstał w oparciu o humanistyczną psychoterapię pracy z klientem według Carla Rogersa, która uznaje szacunek, empatię i budowanie autonomii za najważniejsze wartości. Czerpie inspiracje z teorii systemowej, psychologii motywacji i wybranych narzędzi z terapii poznawczej. Podstawowym celem zastosowania DM jest wzmocnienie wewnętrznej motywacji do zmiany zachowania. Metoda ta została opracowana i upowszechniona przez naukowców, profesorów
psychologii z USA (Wiliam B. Miller) i Wielkiej Brytanii (Stephen Rollnick) – pierwotnie wykorzystywana do pracy z osobami posiadającymi problemy z używaniem i nadużywaniem substancji uzależniających. W Stanach Zjednoczonych z powodzeniem wykorzystywany od ponad trzech dekad, bardzo dynamicznie rozpowszechnia się w Europie zachodniej. Dialog motywujący jest przedmiotem ponad tysiąca artykułów naukowych i badań w których potwierdzana jest jego skuteczność. Obecnie jest poddawany badaniom w wielu innych dziedzinach i modyfikowana w zależności od specyfiki posiadanego przez daną osobę problemu.

Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli poznać i przećwiczyć:

 • narzędzia, techniki, procesy DM, etapy zmiany w modelu transteoretycznym
 • metody budowania kontaktu z osobą z niepełnosprawnością intelektualną opartego na wzajemnym zaufaniu i szacunku
 • motywowanie w zakresie profilaktyki uzależnień w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby
 • praca z systemem rodzinnym – motywowanie członków systemu rodzinnego, budowanie wsparcia w oparciu o zasoby i obszar potrzeb rodziny w zakresie profilaktyki uzależnień
 • dostosowanie technik do kontekstu pracy (użyteczne techniki i narzędzia budujące komunikację w ograniczonym czasie rozmowy)
 • praca z osobą niepełnosprawną intelektualnie doświadczającą przemocy i uzależnienia ze strony opiekunów

Praca warsztatowa opiera się na przypadkach wnoszonych zarówno przez prowadzącego jak i przez uczestników.  Istnieje możliwość dialogowej superwizji poszczególnych przypadków pracy za zgodą uczestnika wprowadzającego przypadek oraz grupy warsztatowej. Uczestnicy ćwicząc poszczególne narzędzia i ucząc się pracować w duchu dialogu motywującego uczą się poprzez osobiste doświadczanie efektów rozmów prowadzonych DM. 

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o odbyciu szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Przerwy kawowe.

Ilość godzin szkolenia: 18 h

Termin szkolenia:

I zjazd  10.09.2017 (niedziela) 10.00-17.00 (przerwa obiadowa)

II zjazd 28.10.2017 (sobota) 10.00-17.00 (przerwa obiadowa)

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rekrutacji do grupy szkoleniowej w innym terminie (niezbędny indywidualny kontakt z koordynatorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
696-420-916)

Warsztat 3: Profilaktyka uzależnień wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem dialogu motywującego (Motivational Interviewing).

Dla kogo: terapeuci i instruktorzy terapii uzależnień, terapeuci rodzinni pracujący w kontekście terapii uzależnień z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, terapeuci dzieci i młodzieży,  psycholodzy, osoby pracujące w ośrodkach terapii uzależnień lub DPS z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, interwenci kryzysowi, osoby pracujące w NGO świadczących pomoc i wsparcie osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Dialog motywujący (Motivational Interviewing) to metoda pracy służąca zmianie zachowania, znajduje zastosowanie w różnych obszarach pracy pomocowej i społecznej oraz posiada potwierdzoną dowodami naukowymi skuteczność (Evidence-Based Practice). Dialog motywujący powstał w oparciu o humanistyczną psychoterapię pracy z klientem według Carla Rogersa, która uznaje szacunek, empatię i budowanie autonomii za najważniejsze wartości. Czerpie inspiracje z teorii systemowej, psychologii motywacji i wybranych narzędzi z terapii poznawczej. Podstawowym celem zastosowania DM jest wzmocnienie wewnętrznej motywacji do zmiany zachowania. Metoda ta została opracowana i upowszechniona przez naukowców, profesorów
psychologii z USA (Wiliam B. Miller) i Wielkiej Brytanii (Stephen Rollnick) – pierwotnie wykorzystywana do pracy z osobami posiadającymi problemy z używaniem i nadużywaniem substancji uzależniających. W Stanach Zjednoczonych z powodzeniem wykorzystywany od ponad trzech dekad, bardzo dynamicznie rozpowszechnia się w Europie zachodniej. Dialog motywujący jest przedmiotem ponad tysiąca artykułów naukowych i badań w których potwierdzana jest jego skuteczność. Obecnie jest poddawany badaniom w wielu innych dziedzinach i modyfikowana w zależności od specyfiki posiadanego przez daną osobę problemu.

Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli poznać i przećwiczyć:

 • narzędzia, techniki, procesy DM, etapy zmiany w modelu transteoretycznym
 • metody budowania kontaktu z osobą z niepełnosprawnością intelektualną opartego na wzajemnym zaufaniu i szacunku
 • motywowanie w zakresie profilaktyki uzależnień w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby
 • praca z systemem rodzinnym – motywowanie członków systemu rodzinnego, budowanie wsparcia w oparciu o zasoby i obszar potrzeb rodziny w zakresie profilaktyki uzależnień
 • dostosowanie technik do kontekstu pracy (użyteczne techniki i narzędzia budujące komunikację w ograniczonym czasie rozmowy)
 • praca z osobą niepełnosprawną intelektualnie doświadczającą przemocy i uzależnienia ze strony opiekunów
 • motywowanie do zmiany w kontekście uzależnień od substancji i uzależnień behawioralnych u osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Praca warsztatowa opiera się na przypadkach wnoszonych zarówno przez prowadzącego jak i przez uczestników. Istnieje możliwość dialogowej superwizji poszczególnych przypadków pracy za zgodą uczestnika wprowadzającego przypadek oraz grupy warsztatowej. Uczestnicy ćwicząc poszczególne narzędzia i ucząc się pracować w duchu dialogu motywującego uczą się poprzez osobiste doświadczanie efektów rozmów prowadzonych DM.  

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o odbyciu szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Przerwy kawowe.

Ilość godzin szkolenia: 18 h

Termin szkolenia:

I zjazd  07.10.2017 (sobota) 10.00-17.00 (przerwa obiadowa)

II zjazd 29.10.2017 (niedziela) 10.00-17.00 (przerwa obiadowa)

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rekrutacji do grupy szkoleniowej w innym terminie (niezbędny indywidualny kontakt z koordynatorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 696-420-916


Real time web analytics, Heat map tracking

Znajdź na stronie

Kalendarz wydarzeń

Luty 2019
N P W Ś C Pt S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28