Ogłoszenie o uruchomieniu online badań ankietowych dla mieszkańców miasta gdańska

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach ankietowych online dla mieszkańców Gdańśka. Badania te poświęcone są zażywaniu różnych substancji psychoaktywnych - alkoholu, marihuany i innych narkotyków oraz problemom społecznym, które mogą być związane z jego nadużywaniem.

Badania te posłużą do opracowania nowych i udoskonalenia istniejących programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych - mieszkańców miasta Gdańska oraz do wypracowania i udoskonalenia działań wspierających osoby potrzebujące pomocy.

Badania są całkowicie anonimowe, co oznacza, że nigdzie nie trzeba podawać swoich danych personalnych, a ich wyniki będą opracowywane w formie zbiorczych zestawień.

Link, pod którym jest dostępny kwestionariusz:

 https://qqzrbs.limequery.com/744989?lang=pl