Nabór wniosków o dofinansowanie działań profilaktycznych ze środków SPPiRPAoPN na okres kwiecień – czerwiec 2020

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/310/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 zapraszamy placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze których organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk  do składania wniosków o dofinansowanie projektów/programów profilaktycznych.

Łączna przewidywana kwota na zadania:  271 679 zł.

Planowany czas realizacji działań:  – 20.04.2020 r. – 30.06.2020 r.

Odbiorcami działań profilaktycznych będą Mieszkańcy Miasta Gdańska, w tym dzieci i młodzież zamieszkała na terenie Miasta Gdańska lub ucząca się w gdańskich placówkach oświatowych.

Wnioski mogą składać placówki, których organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk.

 

Jedna szkoła/placówka może złożyć tylko jeden wniosek w każdym z zadań.

Każda ze szkół wchodzących w skład zespołu szkół może złożyć jeden wniosek w każdym z zadań.

Każda placówka wchodząca w skład zespołu placówek może złożyć jeden wniosek w każdym z zadań.

Przy pisaniu projektu należy zwrócić uwagę, aby w generatorze wniosków Witkac, jeśli istnieje na koncie Placówki możliwość wyboru, wybrać szkołę o właściwej nazwie (np. „Szkoła Podstawowa nr 100”,
a nie „Szkoła Podstawowa nr 100 z klasami gimnazjum nr 200”).

Nabór dotyczy nowych działań planowanych do realizacji w okresie kwiecień-czerwiec 2020 r.

Wnioski można składać w ramach Celów Szczegółowych:

  • Cel Szczegółowy 1: Wzrost wiedzy i kompetencji oraz zmiana postaw społecznych w obszarze zapobiegania uzależnieniom
  • Zadanie 1.14. Upowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń wynikających z używania: alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, w tym działania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych, mające na celu kształtowanie świadomości zdrowotnej.

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 19 967 zł – środki SPPiRPAoPN przeznaczone na profilaktykę uzależnienia od alkoholu.

  • Cel Szczegółowy 2: Zmniejszenie popytu na używanie substancji psychoaktywnych, w tym NSP przez poszerzanie, udoskonalanie, upowszechnianie i wdrażanie oferty programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
  • Zadanie 2.2. Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie i realizacja programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym programów rekomendowanych, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 251 712 zł - środki SPPiRPAoPN przeznaczone na profilaktykę uzależnienia od alkoholu.

Przed przystąpieniem do pisania wniosku o dofinansowanie działań należy zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Naboru dostępnymi na profilu Państwa Placówki w systemie Witkac.pl.


Real time web analytics, Heat map tracking

Znajdź na stronie

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021
N P W Ś C Pt S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31