Wezwanie do odbioru depozytów

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień działając zgodnie z art. 4 ust.1 i art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006r. Nr 28, poz. 1537 z późn. zm.)

WZYWA OSOBY UPRAWNIONE DO ODBIORU NIŻEJ WYMIENIONYCH DEPOZYTÓW Z LAT 1991-2007 PO ZLIKWIDOWANEJ IZBIE WYTRZEŹWIEŃ W GDAŃSKU

 

1.       

6011/92

obrączka we wzorki, metal żółty

2.       

3963/92

obrączka gładka, metal żółty

3.       

655/93

obrączka gładka, metal żółty

4.       

5451/92

łańcuszek z wisiorkiem (słoń) metal żółty

5.       

3295/93

moneta z 1912r. metal żółty

6.       

1332/94

2 obrączki, metal żółty

7.       

5426/96

10 funtów

8.       

7505/92

pierścionek met. żółty + białe oczka

9.       

5953/92

obrączka grawerowana, metal żółty

10.    

6237/92

obrączka gładka, met. Żółty

11.    

229/93

obrączka gładka metal żółty

12.    

6636/92

obrączka gładka, met żółty

13.    

5580/94

sygnet, metal żółty

14.    

6120/93

sygnet, metal żółty

15.    

5946/92

obrączka gładka, metal żółty

16.    

6092/92

obrączka gładka, metal żółty

17.    

6725/92

obrączka, metal żółty

18.    

6688/99

20 DM

19.    

6387/92

moneta 1 DM

20.    

7156/92

zegar. „Orient” opr+brans met. biały

 

Pouczenie:

  1. Zgodnie z art. 4 i art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) termin odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu, lub wezwania poprzez wywieszenie w swojej siedzibie na okres 6 miesięcy. W przypadku nieodebrania depozytu w powyższym terminie, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień wystąpi do sądu z wnioskiem o przejście praw do depozytów na rzecz Skarbu Państwa.

  2. W celu odbioru depozytu, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 58 320-02-56 wewn.39, a następnie osobiste zgłoszenie się z dokumentem tożsamości do Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Gdańsku  Dyrekcyjna , 80-852 Gdańsk.