Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi prowadzenia warsztatów dla młodzieży

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, jednostka budżetowa Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług prowadzenia warsztatów dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których wartość szacunkowa nie przekracza 30 tyś euro.

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług- prowadzenie warsztatów dla młodzieży w terminie: odpaździernika – 10 grudnia 2018 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania umowy z wybranym Wykonawcą oraz unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Część I – WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY w min. 4 szkołach w  dzielnicach(Wrzeszcz, Przymorze, Ujeścisko, Śródmieście).

Część II– WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY w min. 4 szkołach  dzielnicach(Piecki-Migowo, Suchanino, Siedlce, Stogi).

Część III-  WARSZTATY TRZEŹWA JAZDA

Więcej informacji na stronie:
BIP GCPU bip mini