Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi prowadzenia warsztatów dla młodzieży

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, jednostka budżetowa Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług prowadzenia warsztatów dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których wartość szacunkowa nie przekracza 30 tyś euro.

Szacując zamówienie Zamawiający kierował się max stawką za godzinę dydaktyczną ustanowioną w rekomendacjach PARPA na 2018 r. 

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług- prowadzenie warsztatów dla młodzieży w terminie: październik – 10 grudnia 2018 r.

 

Część I – WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY w min. 4 szkołach  dzielnicach(Wrzeszcz, Przymorze, Ujeścisko, Śródmieście)

Część II– WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY w min. 4 szkołach  dzielnicach(Piecki-Migowo, Suchanino, Siedlce, Stogi)

Część III-  WARSZTATY TRZEŹWA JAZDA

Więcej informacji na stronie:

 BIP GCPU