Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach naboru

w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień

na stanowisko urzędnicze:

Starszy specjalista

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba.

W związku z powyższym Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o ponownym rozpisaniu konkursu.

Uzasadnienie:

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie nie wpłynęła żadna aplikacja.