Program wczesnej interwencji FRED

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień prowadzi cyklicznie rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Narkomanii program dla
młodzieży w wieku 13 - 19 lat, która eksperymentuje z substancjami psychoaktywnymi - alkoholem, narkotykami itp.

 

Program obejmuje 3 popołudniowe warsztaty. Poprzedza go konsultacja rodzica/opiekuna prawnego i nastolatka ze specjalistą GCPU.

Program JEST SKIEROWANY DO OSÓB EKSPERYMENTUJĄCYCH, a nie dla uzależnionych.

Program jest oceniany jako bardzo dobra profilaktyka, młodzież po programie na ogół deklaruje zmniejszenie używania lub zaprzestanie.
Program ma na celu wzbudzenie refleksji i zmotywowanie do zmiany.
Prosimy o kierowanie do nas młodzież zagrożoną uzależnieniem wraz z opiekunami.

http://programfred.pl/opis-programu